INSTRUKCJE ZAWIERANIA UMÓW
PPK

Szanowni Państwo:

niezależnie od tego, jaką Instytucję Finansową wybierzecie, należy pamiętać, że:

 

Przed przystąpieniem do podpisania umowy należy przygotować:

Dane rejestrowe (KRS, CEIDG, Pełnomocnictwa)

Dane osobowe pracowników wyznaczonych do obsługi PPK

 

Jeśli system będzie chciał autoryzować Państwa dane to może to się odbyć poprzez:

SMS

mail z linkiem

kombinację SMS i linku

 

Jeśli system poprosi o jakieś załączniki to będą to:

KRS

CEIDG

Pełnomocnictwo
(jeśli umowę podpisuje ktoś nie ujęty w KRS lub CEIDG)


Klikając na logotyp wybranej Instytucji Finansowej
uzyskuje się dostęp do instrukcji zawarcia Umowy o Zarządzanie PPK

 

Jeśli mimo wszystko potrzebowalibyście Państwo pomocy, by wypełnić formularze na stronach Instytucji Finansowych
oferujemy pomoc naszych konsultantów pod nr  tel: 726 041 234 lub 724 600 724
(dostępne w godzinach 9-15)