Konsultacja telefoniczna

Konsultacja telefoniczna

150,00 

SKU: 01 Kategoria:

Konsultacja zawiera udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie wdrożenie PPK u pracodawcy, z uwzględnieniem poniższym zagadnień:

I.    Przygotowanie pracodawcy do kontroli PIP z podaniem zakresu obszarów, które podlegają kontroli.

II.   Materiał dla firmy dostarczającej program kadrowo-płacowy w celu bezpiecznego przygotowania do wymogów PPK

III. Dostarczenie koniecznych wzorów umów, protokołów, niezbędnych dokumentów, które powinny powstać u każdego pracodawcy przed wyborem dostawcy wykaz poniżej:

WYKAZ DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANYCH DLA PRACODAWCY:

1.    Protokół wyboru reprezentacji załogi (wariant ze związkami zawodowymi lub bez) ZAWIERA przebieg zebrania osób zatrudnionych, w sprawie wyznaczenia Reprezentacji Osób Zatrudnionych w zakresie reprezentowania osób zatrudnionych u pracodawcy do wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym.

2.    Protokół wyboru instytucji zarządzającej ppk ZAWIERA opis w jaki sposób pracodawca wykonał obowiązkowe czynności z należytą starannością zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych a w szczególności jak:

a) zebrał oferty instytucji finansowych dopuszczonych do zarządzania PPK,

b) przeprowadził postępowanie w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

c) przekazał Reprezentacji Osób Zatrudnionych informacje na temat zasad PPK,

d) zorganizował spotkania i negocjacje z instytucjami finansowymi dopuszczonymi do zarządzania PPK,

e) przekazał Reprezentacji Osób Zatrudnionych zebrane oferty na zarządzanie PPK,

  

3. Podstawy prawne obowiązujące podczas wyboru podmiotu zarządzającego ppk  oraz wdrażania programu,

4. Formularze rezygnacji z ppk dla osób do 55 r.ż zgodne z wytycznymi ustawy,

5. Formularze uczestnictwa w ppk dla osób powyżej 55 r.ż zgodne z wytycznymi ustawy.

 

150 zł za konsultację
(czas do 60 min plus odpowiedzi na poruszone problemy) konsultacja po opłaceniu faktury.

50% RABATU dla użytkowników aplikacji myppk

 

Tu możesz POBRAĆ pełen opis produktu

Podane nam dane, wykorzystamy tylko do wskazania najważniejszych dla Twojej firmy parametrów instytucji finansowych oferujących PPK. Postaramy się abyś dzięki Temu mógł wdrożyć świadomie PPK w swojej firmie. Parametry instytucji finansowych poznaliśmy spotykając się z 18 z 20 firm oferujących PPK. Wszystkie informacje uzyskane w rozmowach zostały autoryzowane przez TFI, od których pochodziły. Możesz w każdej chwili zgłosić nam abyśmy odstąpili od współpracy w procesie edukacji w tym obszarze. Życzymy trafnych wyborów. Zespół Fundacji „Budzimy Uśpione Umysły”

Opis